Dosbarthiadau yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot

Mae’r dosbarthiadau meistr a ddarperir i fyfyrwyr sy’n byw yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot yn cael eu cyflwyno drwy Oriel Mission. Mae Oriel Mission yn cydweithio’n agos â Choleg Celf Abertawe, PCDDS, a Choleg Gŵyr ynghyd â chanolfannau celfyddydol eraill ar draws Abertawe i gynnal y sesiynau hyn.

Banner Image - students smiling after a workshop.

I flynyddoedd 5 a 6

Criw Celf Cynradd

Banner Image - students listening to artist

I Flynyddoedd 7 ac 8

Criw Celf Uwchradd

Banner Image - student in a life drawing session.

I Flynyddoedd 9, 10 ac 11

Portffolio

Lefel Uwch Atodol / Uwch

Codi’r Bar