Gweithgareddau ac Adnoddau

Adnoddau Ar-lein Am Ddim

Rydyn ni wedi gweithio gydag artistiaid, dylunwyr a ffotograffwyr talentog i greu dosbarthiadau ar-lein am ddim y gallwch eu mynychu gartref. Mae fideo tywysedig dan arweiniad yr artist i bob gweithdy, gyda deunyddiau ategol ychwanegol y gellir eu lawrlwytho.

Argraffu Cloroffyl ac Anthoteip gyda Dafydd Williams

Lawrlwytho Canllawiau Argraffu Anthoteip

Lawrlwytho Canllawiau Argraffu Cloroffyl


Argraffu Colagraff gyda Nina Morgan

Lawrlwytho Canllawiau Argraffu Colagraff


Paentio Haniaethol gyda Lucy Donald

Lawrlwytho canllawiau paentio haniaethol


Animeiddio gyda Darren Latham

Lawrlwytho Canllawiau Animeiddio Stop-ffrâm