Criw Celf West

Prosiect dan nawdd Cyngor Celfyddydau Cymru yw Criw Celf sy’n dwyn a t ei gilydd y myfyrwyr mwyaf galluog a dawnus yn y celfyddydau gweledol – gydag oedran y myfyrwyr yn ymestyn o 9 i 18 oed. Rhan o fenter genedlaethol yw hon i feithrin doniau artistig ifanc yng Nghymru. Gan gydweithio’n agos ag ysgolion, mae Criw Celf yn ceisio datblygu gwaith creadigol disgyblion a’u gwybodaeth am y Celfyddydau Gweledol a Chymhwysol drwy gyfres o ddosbarthiadau meistr. Mae’r dosbarthiadau meistr hyn o dan arweiniad artistiaid/dylunwyr proffesiynol sy’n bwrw golwg eang ar ddulliau o weithio yn y celfyddydau gweledol yn ogystal ag edrych ar bosibiliadau i’r dyfodol mewn cysylltiad â chyrsiau creadigol ac academaidd. Wedyn, mae’r canlyniadau i’w gweld mewn arddangosfeydd, ffilmiau a chyhoeddiadau sy’n dathlu’r portffolio o’r gwaith a grëir drwy’r cwrs ar ei hyd. Hefyd, gwahoddir y myfyrwyr i ymweld ag arddangosfeydd mewn mannau eraill yn ogystal â stiwdios artistiaid, sgyrsiau ac adrannau celfyddyd gain prifysgolion.

Prosiect cenedlaethol yw Criw Celf a gydgysylltir mewn gwahanol ran- barthau ar draws Cymru. Dau o’r rhain yw Criw Celf y Gorllewin a Chriw Celf y Canolbarth sy’n cyflwyno’r rhaglen ar draws gorllewin a chanolbarth y wlad. O fewn y rhanbarthau hyn, ceir orielau a sefydliadau diwylliannol sy’n cydweithio â’u rhwydwaith partneriaid eu hunain i gyflawni’r prosiect. Mae gweithgareddau Criw Celf wedi’u rhannu yn ôl oedran: Criw Celf Cynradd (Blynyddoedd ysgol 5-6), Criw Celf Uwchradd (Blynyddoedd ysgol 7-9), Portffolio (myfyrwyr sy’n astudio TGAU) a Chodi’r Bar (myfyrwyr sy’n astudio ar gyfer Safon UG/Uwch ac Addysg Bellach).

Since Raising the Bar I’ve developed an understanding of what I want to pursue as a possible career, and have broadened my idea of the art world.

– Rhydian Cleaver