Codi’r Bar (Abertawe, Castell Nedd a Port Talbot)

Cyniga Codi’r Bar gyfle i fyfyrwyr sydd yn astudio addysg bellach ennill profiad ehangach o gelfyddydau gweledol a chymhwysol. Wrth ochr eu hastudiaethau presennol, byddant yn profi Dosbarthiadau Meistr Celf a gynhelir yn Oriel Mission a Choleg Celf Abertawe, PCYDDS. Bydd y myfyrwyr yn ehangu ar eu hymarfer creadigol wrth fwynhau mynediad i gyfleusterau, prosesau a gweithdai technegol.

Ceir cyfranwyr gyfle i weithio wrth ochr artistiaid a dylunwyr proffesiynol mewn cyfres o Ddosbarthidadau Meistr Celf ar y Sadwrn, dros amrywiaeth helaeth o adrannau Celf a Dylunio. Trwy’r ymchwiliad yma gobeithia Codi’r Bar gynorthwyo a chefnogi’r bobl ifanc yma, i ddod yn artistiaid a dylunwyr ein dyfodol.

Mae Codi’r Bar ar gael i ddisgyblion mwy abl a thalentog yn Abertawe a Chastell Nedd Port Talbot sydd yn astudio Addysg Bellach (BTEC, Lefel A ac A/S).

Codi’r Bar
Safon UG/Uwch
£40*

 

Mae’r rhaglen yn cynnwys.

Yn cymryd lle o Hydref ymlaen, mae’r rhaglen yn cynnwys pum Dosbarth Meistr Celf wedi eu harwain gan Artistiaid a Dylunwyr proffesiynol:

Gall y rhain fod mewn pynciau megis:

  • Ffilm ac Animeiddio, Ffotograffiaeth, Arlunio a Phrintio, Dylunio Tecstil, Gemwaith a Gwydr, Dylunio Gemau a VFX, Dylunio Gwrthrych a Dylunio Cerbydau.
  • Gweithio gyda chyfleusterau proffesiynol yn Oriel Mission, Coleg Celf Abertawe PCYDDS ynghyd ac ymweld â stiwdios creadigol eraill, orielau a cholegau ymhellach i ffwrdd.
  • Ar gael i gyfranwyr bydd gwahoddiadau cyffrous i weithgareddau megis sgyrsiau artist, seminarau a sesiynau mentora yn ogystal â dyddiau gyrfaoedd o rhai o’r curadwyr, artistiaid a siaradwyr mwyaf cyffrous yng nghelf gyfoes. Mae hwn oll wedi ei ffocysu ar drafodaeth ysbrydoledig ac ehangu ymarfer a gyrfaoedd creadigol y cyfranwyr.
  • Mae’r rhaglen hefyd yn cynnwys tripiau astudio i ddinasoedd megis Caerdydd, Bryste a Llundain. Yn y gorffennol, mae cyfranwyr wedi ymweld ag Agoriad Spike Island, Arddangosfeydd Haf Central Saint Martin, ynghyd a New Designers yn Llundain.

Fel canlyniad terfynol, mi fydd y disgyblion yn arddangos y gwaith a grëwyd yn ystod y Dosbarthiadau Meistr Celf yn rhan o raglen arddangosfeydd Oriel Mission. Cyfle arbennig i brofi curadu a gweithredu arddangosfa o fewn oriel broffesiynol.

Darparir yr holl ddeunyddiau. Bydd pob cyfrannwr yn derbyn tystysgrif Codi’r Bar ar gwblhad a gellid cael ei gynnwys yn eu portffolio addysg bellach, ynghyd a ‘Cit Deunyddiau Celf’ Oriel Mission i’w cefnogi ar eu hamser trwy gydol y rhaglen ac ymhellach.

Ceisiadau ar gau.