Coleg Sir Gar

Mae Coleg Celf Caerfyrddin yn darparu addysg Gelf er 1854 a hithau’n un o’r Ysgolion Celf cyntaf i’w sefydlu ym Mhrydain yn dilyn yr Arddangosfa Fawr yn Crystal Palace yn Llundain. Mae’r Ysgol yn esblygu’n barhaus ers hynny, gan ymateb i ddatblygiadau cymdeithasol, creadigol a diwylliannol ac anghenion newidiol ei myfyrwyr, diwydiant a’r gymuned ehangach. Mae ein treftadaeth yn bwysig i ni gan ddylanwadu ar ethos ein Hysgol.

Cymuned gyfeillgar, ddeinamig a chreadigol yw’r Ysgol ac iddi naws ‘Ysgol Gelf’ go iawn, sy’n enwog am ei diwylliant cynhwysol a pholisi drws agored ar draws ei hadrannau. Rydym yn nabod ein myfyrwyr gan ymdrechu i ddatblygu eu hunigoliaeth. Cytbwys yw ein hymagwedd gan gefnogi myfyrwyr wrth eu herio. Mae gennym enw da’n genedlaethol am addysg a dysgu seiliedig ar sgiliau a danategir gan gadernid academaidd a phwyslais ar gyflogadwyedd gan ddatblygu ymarferwyr creadigol, gwybodus a hynod fedrus i’r dyfodol.

Mae’r coleg yn ymrwymedig i ddarparu cyfleoedd i bobl ifainc i brofi a chyfranogi o gelfyddyd a dylunio mewn amgylchedd creadigol pwrpasol, gan gynnig rhaglenni o lefelau 1 i 6. Mewn gweithdai, bydd y myfyrwyr yn datblygu sgiliau ymarferol ac yn dod yn ymwybodol o’r cyfleoedd gyrfa ac addysgol cyffrous sydd ar gael yn y diwydiannau creadigo

Portffolio
Blynyddoedd 9-11
£40
Codi’r Bar
Safon UG/Uwch
£40

 

Cysylltwch â ni.

Saron Jones–Hughes • saron.jones-hughes@colegsirgar.ac.uk
colegsirgar.ac.uk/school_art
01554 748 219