Criw Celf Uwchradd (Abertawe, Castell Nedd a Port Talbot)

Prosiect wedi ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru yw Criw Celf Uwchradd ar gyfer plant sydd wedi dangos talent neu ddiddordeb yng Nghelf. Gall pobl ifanc o ardaloedd Abertawe a Chastell Nedd Port Talbot, o Flwyddyn 7 a 8, ymgeisio a dod yn rhan o brosiect hwyl, cyffrous a chreadigol yn Oriel Mission.

Bydd gan gyfranogwyr gyfle i fwynhau pum dosbarth meistr, wedi eu harwain gan artistiaid a dylunwyr proffesiynol, yn archwilio ystod eang o dechnegau a sgiliau celf, dros saith wythnos ar ddydd Sadwrn. Cyfle arbennig i bobl ifanc sydd â diddordeb. Cyfle i fod yn rhan o glwb celf reolaidd, gwneud ffrindiau newydd sydd gyda’r un diddordebau ac i ddysgu sgiliau newydd.

Criw Celf Cynradd
Flwyddyn 5-6
£40*

 

Beth rydym ni’n edrych am?

Rydym ni’n edrych am bobl ifanc o Flwyddyn 7 a 8 (oedran 12 i 14) mewn addysg gynradd, sydd ‘Mwy Abl a Thalentog’ yng nghelf – rhai sydd yn dangos talent, sydd llawn dychymyg ac yn greadigol. Efallai maent yn mwynhau arlunio, peintio, creu neu adeiladu; maent yn treulio’u hamser yn dyfeisio cymeriadau, creu animeiddiadau, creu gemwaith neu adeiladu a strwythuro deniau dychmygol gyda ffrindiau. Rydym ni eisiau’r bobl ifanc creadigol yma i ddod a chymryd rhan yn ein rhaglen Criw Celf Cynradd.

 

Beth mae’r rhaglen yn ei gynnwys?

  • Pum dosbarth meistr mewn amrywiaeth o feysydd Celf a Dylunio.
  • Cyfle i ehangu creadigrwydd, dysgu sgiliau newydd ac arbrofi gyda deunyddiau mewn amgylchedd cefnogol.
  • Profi gweithio wrth ochr Artistiaid a Dylunwyr proffesiynol gyda chyfleoedd i glywed dewisiadau gyrfa, rhannu gwybodaeth a gofyn cwestiynau.
  • Ymweliad addysgiadol i arddangosfa neu amgueddfa (Er enghraifft Caerdydd neu Fryste).
  • Arddangosfa grŵp proffesiynol yn arddangos y gwaith a grëwyd yn ystod Dosbarthiadau meistr celf Criw Celf.
  • Cit Deunyddiau Celf a thystysgrif eu campau ar gyflawnhad y rhaglen.

 

Gall pob ysgol nomineiddio hyd at 10 disgybl sydd yn arddangos gallu eithriadol yn feysydd celf, crefft a dylunio. Gall athrawon anfon hwn fel un cais mawr.

Ymgeisio.

 

Application Deadline: 22 February 2019
*Funding & Support available, contact gallery to learn more.

Megan Leigh • learning@missiongallery.co.uk
missiongallery.co.uk
01792 652 016