Cymorth Ariannol

Grymuso a galluogi plant dawnus

Mae Criw Celf y Gorllewin yn ymrwymedig i ddatblygu sgiliau creadigol plant sydd â doniau artistig. Er bod y prosiect yn cynnig gwerth anhygoel am arian, rydyn ni’n deall bod rhai teuluoedd yn methu fforddio’r ffi gofrestru o £40.

Dydyn ni ddim am adael i hyn ddal unrhyw blentyn yn ôl – dyna pam mae pob canolfan yn cynnig nifer cyfyngedig o leoedd am ddim ochr yn ochr â mathau eraill o gymorth. Cysylltwch ag arweinydd y prosiect ym mhob canolfan i gael gwybod mwy am y cymorth ariannol sydd ganddyn nhw i’w gynnig.

Oriel Mission

Ar gyfer Criw Celf Cynradd, Criw Celf Uwchradd, Portffolio a Codi’r Bar yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot

Megan Leigh

megan@missiongallery.co.uk

Oriel Mission, Gloucester Place, Yr Ardal Forol, Abertawe SA1 1TY
01792 652 016
www.missiongallery.co.uk

Oriel Myrddin

Ar gyfer Criw Celf Cynradd a Chriw Celf Uwchradd yn Sir Gaerfyrddin.

Emma Baker

ejbaker@carmarthenshire.gov.uk

Oriel Myrddin, Lôn yr Eglwys, Caerfyrddin SA31 1LH
01267 222 775
www.orielmyrddingallery.co.uk

Ysgol Gelf Caerfyrddin @ Coleg Sir Gar

Ar gyfer Portffolio a Codi’r Bar yn Sir Gaerfyrddin

Saron Jones-Hughes

saron.jones-hughes@colegsirgar.ac.uk

Campws Jobs Well, Heol Jobs Well Road, Caerfyrddin, SA31 3HY
01554 701 686
www.colegsirgar.ac.uk

Span Arts

Ar gyfer Criw Celf Cynradd yn Sir Benfro.

Span Arts

info@span-arts.org.uk

Span Arts, Town Moor, Narberth, Pembrokeshire SA67 7AG
01834 869 323
www.span-arts.org.uk