Cymryd Rhan

Rydyn ni’n cynnal dosbarthiadau meistr mewn celf i ddatblygu sgiliau creadigol plant a phobl ifainc sydd â thalent artistig ac sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Mae pob sir yn cynnig rhaglen bwrpasol a rennir yn bedair elfen wahanol ac sydd wedi’u grwpio yn ôl blynyddoedd ysgol.

Teithiau, Ymweliadau ac Arddangosfeydd

Artistiaid ac addysgwyr proffesiynol sy’n arwain ein holl ddosbarthiadau meistr sy’n ymdrin ag amrywiaeth o sgiliau a dulliau. Ochr yn ochr â’n dosbarthiadau meistr ceir teithiau i arddangosfeydd, orielau, amgueddfeydd a stiwdios artistiaid, Cynhelir arddangosfa arbennig o waith y plant a’r bobl ifainc i ddathlu eu llwyddiant.

Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot

I bobl ifainc sy’n byw yn Abertawe neu Gastell-nedd Port Talbot

Sir Gaerfyrddin

For young people who live in Carmarthenshire.

Sir Benfro

I bobl ifainc sy’n byw yn Sir Benfro.