Noddwyr

Diolch i’n noddwyr

Ariennir Criw Celf y Gorllewin gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac mae’n rhan o fenter genedlaethol i feithrin doniau artistig ifainc yng Nghymru. Mae’r prosiect hefyd yn derbyn nawdd mewn nwyddau a/neu wasanaethau gan Goleg Celf Abertawe, PCDDS. Mae’r bartneriaeth hon wedi darparu arbenigedd a chyfleusterau technegol i’n myfyrwyr sydd yn ein tyb ni yn hanfodol i’w datblygu creadigol.