Portffolio (Abertawe, Castell Nedd a Port Talbot)

Prosiect wedi ei ddatblygu gan Oriel Mission a’i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae’n edrych i gynnig pobl ifanc talentog Abertawe a Chastell Nedd Port Talbot, rhwng yr oedran 13 a 16, gyfle i ennill profiad ehangach, gwybodaeth a brwdfrydedd am gelfyddydau gweledol a chreadigol.

Bydd cyfranogwyr llwyddiannus yn gweithio wrth ochr artistiaid a dylunwyr proffesiynol mewn cyfres o ddosbarthiadau meistr o fewn meysydd arbenigol Celf a Dylunio. Ethos Portffolio yw annog ac ehangu diddordebau creadigol, a rhoi dealltwriaeth i bobl ifanc o le all hwn arwain at yn y dyfodol. Bydd gan y cyfranogwyr gyfle i ddefnyddio’r cyfleusterau yn Oriel Mission a Choleg Celf Abertawe PCYDDS, lle byddant yn cymryd rhan mewn prosesau creadigol amrywiol gyda gweithdai technegol.

Portffolio
Flwyddyn 9-11 (Oedran 13 a 16)
£40*

 

Mae’r rhaglen yn cynnwys.

  • Pum dosbarth meistr wedi eu harwain gan Artistiaid a Dylunwyr ProffesiynolGall y rhain fod o feysydd gan gynnwys:
    Ffilm ac Animeiddio, Ffotograffiaeth, Arlunio a Phrintio, Dylunio Tecstil, Gemwaith a Gwydr, Dylunio Gemau a VFX, Dylunio Cynnyrch a Dylunio Peiriannau.
  • Ymweliadau i amrywiaeth o arddangosfeydd yn Oriel Mission ac orielau eraill yn Abertawe, Caerdydd a Bryste ynghyd a stiwdios artistiaid, a llefydd a diwydiannau creadigol eraill.
  • Diwrnod gyrfaoedd o rhai o’r curadurwyr, artistiaid a siaradwyr mwyaf cyffrous; gan helpu’r disgyblion ddeall beth all dyfodol o fewn celfyddydau gynnwys.
  • Arddangosfa proffil uchel o’r gwaith a gynhyrchwyd yn ystod y dosbarthiadau meistr, yn rhan o raglen Oriel Mission. I lawer hwn fydd eu sioe broffesiynol cyntaf.
  • Bydd pob disgybl yn derbyn ‘Cit Celf’ yn ogystal â thystysgrif Portffolio ar gyflawnhad y rhaglen, yn gofnod yn eu portffolio addysg i’r dyfodol.

Gall pobl ifanc neu eu rhieni ymgeisio’n annibynnol, a gall athrawon wneud cais grŵp, gan enwebu hyd at 10 disgybl talentog o’u dosbarthiadau.

Ceisiadau ar gau.