Dosbarthiadau yn Sir Gaerfyrddin

Darperir dosbarthiadau meistr i blant a phobl ifainc sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin gan Oriel Myrddin (Criw Celf Cynradd ac Uwchradd) a Choleg Sir Gâr (Portffolio a Codi’r Bar). Mae’r ddwy ganolfan yn cynnal eu sesiynau eu hunain.

I Flynyddoedd 7 ac 8

Criw Celf Uwchradd

I Flynyddoedd 7 ac 8

Criw Celf Uwchradd

Blynyddoedd 10 ac 11

Portffolio

Lefel Uwch Atodol / Uwch

Codi’r Bar